top of page

Treenighetens cirkeldans

Uppdaterat: 2 aug. 2023

På Trefaldighets dag sändes en radiogudstjänst i P1 från Mariavall, där sr Maria höll i en liten betraktelse om Treenighetens mysterium. Ni kan höra den via länken nedan eller läsa hennes text.


(ikon från Mariavalls ikonverkstad)


"Vi troren enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden. Gud är en och Gud är tre. Inom Gud finns det en relation av kärlek och gemenskap. I relationen mellan Fadern och Sonen och den heliga Anden pågår ett ständigt flöde av kärlek. Vi är skapade till Guds avbild, vi är skapade för kärlek och gemenskap.


Den ryske ikonmålaren Andrej Rubljov har målat en ikon där man ser tre änglar som sitter runt ett bord. Den har två olika namn: Treenigheten eller Abrahams gästfrihet. Den föreställer de tre män eller änglar som besökte Abraham i Mamres lund. Men den föreställer också Treenigheten. Den fjärde sidan av bordet, den sida som vänder mot betraktaren, är tom. Det är lätt att som betraktare tänka sig själv som sittande på den tomma platsen.


Det kristna livet är en relation, en relation med Gud och med medmänniskorna. Egentligen handlar allt liv om relation. Och den relationen har sin grund i Gud. Att Gud är treenig påverkar vår Gudsbild, vår förståelse av vem Gud är. Vi är vana att säga Gud är kärlek, men vi skulle också kunna säga Gud är relation, Gud är gemenskap. Gud sitter inte upphöjd på en tron långt borta, orörlig och onåbar för oss människor. Gud är en ständigt pågående rörelse, ett utgivande och mottagande mellan Fadern och Sonen och den heliga Anden, ett flöde av kärlek, och Gud bjuder in oss i denna nära, glädjefyllda, kärleksrelation.


(Marielunds kapell på Ekerö)


Gud bjuder in oss att delta i treenighetens gemenskap, att sitta runt bordet och delta i måltiden. Vi inbjuds att ta del i det flöde av kärlek, som ständigt pågår mellan Fadern och Sonen och den heliga Anden, det som kyrkofäderna kallade perichoresis, cirkelrörelse – eller varför inte tänka cirkeldans.

I sitt avskedstal i Johannesevangeliet kapitel 17, ber Jesus : ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. //

Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett.”


Vi kan aldrig förstå Treenigheten med vårt intellekt men vi kan förstå den, lära känna den, i den kärleksrelation Gud bjuder in oss till. Författaren till ”Icke-vetandets moln”, en okänd engelsk 1300-talsmystiker skriver: ”Gud kan älskas men inte tänkas, kärleken kan gripa och hålla fast honom, men tanken kan det aldrig.”


Så låt oss tacka ja till Guds inbjudan till måltidsgemenskap och till att delta i den Gudomliga dansen.


/sr. Maria


Comments


bottom of page