top of page
24 3 nunnor med ljus text.jpg

Klosterliv

Vi vill vittna om Ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla Människor ljus, har kommit in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. (se joh 1:7-10)

Foto: Lina Karna Kippel

"Hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus"
(Ps 36:10)

Mta i allén (text).jpg

Huvudsysslan i ett benediktin-kloster är att söka Gud. Att söka Gud betyder först och främst att låta sig finnas av honom.

 

Vi är sökta, just sådana vi är i all vår svaghet och med våra sår.

 

Gud söker oss i det vardagliga livet, när vi står vid diskbänken och när vi rensar ogräs. Inget extraordinärt behövs för att i sitt inre leva i förening med Gud.

7 kyrkan bak.jpg

 

Korbönen

 

Vi är kallade att be för världen.

 

Den gemensamma bönen i kyrkokoret är ryggraden i vårt liv.

 

Sju korböner fördelas under dagen, med ungefär 3 timmars intervall.

 

Precis som Jesus och hans lärjungar ber vi tillsammans ur Bibelns främsta bönbok: psaltaren

 

 

Klosterlivet är en kallelse till andlig kamp mot neddragande krafter, splittring och oro.

  Som en följd av detta tjänar klostret som en tillflykt och ett centrum för människor i samhället som söker stillhet och tystnad.

  För att, så mycket som det är möjligt, ge oss själva i uppgiften att be utan uppehåll, lever och arbetar vi i klostrets klausur.

 

Förutom den yttre ordning som klosterlivet kräver, innebär det också att sträva efter att se alltings enhet, i arbete, studier,     kommunitetens gemensamma aktiviteter och möte med gäster som en oupphörlig samverkan med Gud.

 

Systrarnas uppgift är att leva i Guds närvaro - att liksom jungfru Maria lyssna i tystnaden, och att be för alla människor - särskilt för dem som känner sig längst bort från Gud och människornas gemenskap, och att sjunga en ständig lovsång.

bottom of page