top of page
3 ! knäbäckshusen.jpeg

Guds kallelse

Alla människor är kallade att lära känna Gud och komma närmare honom, men bara några få är kallade att lämna allt och följa honom i evangelisk utblottelse. 

Kom, var mitt ljus,
visa mig vägen

26 solrosor (text).jpg

För att uppfatta Guds kallelse måste vi ta oss tid att lyssna till vår innersta längtan och Andens maningar.

Gud tvingar sig inte på, utan inväntar vårt medgivande.

jag i korsgång Lina (text).jpg
"Ditt ord är en lykta för min fot"

Att välja Gud är att inse att man är känd och älskad. När vi förstår att Gud älskar oss villkorslöst vågar vi fortsätta framåt på vägen till helande, förvandling och nytt liv. 

   

Den gudsvigda människan blir ett utropstecken, ett frågetecken, i vår översexualiserade tid, och pekar mot det viktigaste i livet – Gud.

Foto: Lina Karna Kippel

Nunnor i Mariavall om Gudskallet:

Varför blev du nunna?

”Jag var fascinerad av Gud och ville gräva djupare i Gudsmysteriet. Samtidigt sökte jag Guds vilja med mitt liv och han tycktes visa mig på klosterliv i Mariavall. Man måste vara uppmärksam på små tecken.”

Vad är det bästa med att vara syster i Mariavall?

Friheten som har öppnat sig här i klostret. Jag är fri från mig själv. Fri från att bevaka egendom och positioner. Man överlämnar sig med kropp och själ till Gud och gemenskapen. Man får vara sig själv, fri från förställning. Man kan göra sig fri från det förflutna.

   Jag har hittat min plats i livet, det gör att man känner sig lugn och tillfreds. Här kan jag bli hel som människa. En process som fortskrider. Det är bara när man har ett enda högre mål i livet som man är verkligt fri.”

 

”Som nunna flyr man inte verkligheten. Man går djupare in i den. Man kan inte dra sig undan i ett hörn. Vi är del av en levande organism och allt vi gör och tänker påverkar andra. När vi ber lär vi oss att man är invävd i hela människosläktets vara. Även mina innersta tankar kan påverka människor över hela jorden. Allt hänger ihop. Stillheten i klostret gör att man blir medveten om sin plats i helheten.”

 

”Vår livsuppgift är att söka Gud och att med vårt liv, snarare än med ord, vara ett vittnesbörd om att Gud finns. Tystnaden är större än våra ord. Den hjälper oss att bli mer medvetna om det stora – om Gud.”

 

Dräkten är en bekännelse. Den vittnar om att jag inte tillhör mig själv utan Herren. Dräkten visar också på vår enhet.”

 

”Vi avsäger oss egenviljan för att ingå i ett större sammanhang, i Guds vilja. Det betyder inte att vi blir viljesvaga människor, tvärtom.”

 

”Vi bedriver ingen verksamhet. Vår uppgift är att leva det kristna livet. Leva så att vi är försonade med Herren och med varandra.”

5 kyrkan, bön, frihet, trofasthet (kopia).jpg

Foto: Lina Karna Kippel

bottom of page