top of page
pave_ringlander stor.jpg

KRISTEN ENHET

Vi ber om kristen enhet.

"Den som älskar sin broder förblir i ljuset" (1 Joh 2:10) 

Under den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka, då 500-årsminnet av reformationen uppmärksammades, skrev Lutherska Världsförbundets ordförande biskop Munib Younan och påven Franciskus under ett dokument innehållande fem imperativ som nu gäller för oss katoliker och lutheraner:

 

•    Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna. Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.

•    Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.

•    Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.

•    Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

•    Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

 

Vi ser dessa imperativ som en uppmuntran och väg till enhet. På tisdagar

inbjuder vi särskilt kristna från olika kyrkor och samfund att samlas för

lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på

hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans,

och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan och vi ber för vår värld.

 

Inför det gemensamma högtidlighållandet av av reformationsminnet 2017 har också en rapport från Evangelisk-lutherska/Romersk-katolska enhetskommissionen tagits fram, "Från konflikt till gemenskap".

 

Lunds domkyrkoförsamling har, under rubriken Ekumenisk dialog, samlat en del länkar som knyter an till ekumeniskt arbete.

 

 

 

Bilderna ovan är tagna av Mikael Ringlander/Ikon

pope_ringlander2 liten kyrksal.jpg
Ivanka 3.jpg

Vårt kloster ligger vid riksväg 19, med Bondrum strax söder om oss och Eljaröd strax norrut. 

Det går en busslinje mellan Ystad och Kristianstad, Skåne expressen,  med hållplatsen "Mariavalls kloster", därifrån 5 minuters promenad till klostret.

bottom of page