top of page
gäst org.jpeg

GÄSTFRIHET

"gäster må aldrig saknas i Guds hus"

"Alla gäster som kommer skall tas emot såsom Kristus." (RB 53:1)

Ivanka Träd solstråle.jpg

Vårt gästhem är öppet största delen av året, för människor som vill dra sig tillbaka ett antal dagar i stillhet. 

helpension ingår.

Gäster vittnar om att det blivit ett behov att regelbundet åka på reträtt för att varva ner och söka sig djupare inåt.

i trakten kallas Mariavall för "Det tysta klostret". Tystnad har blivit en bristvara i vårt samhälle. Vi ber våra gäster respektera husets tystnad och inbjuder dem att dela vår bönegemenskap.

Herren själv kommer att säga:

"Jag var främling,

och ni tog emot mig."

sr christina70.jpg

Bokning för vistelse i klostrets gästhus sker tacksamt via E-mail: 

mariavall@katolskakyrkan.se

bottom of page