2 ljus AZ7A4066.jpg
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

          Mariavall
Jesu Moder Marias kloster

Benediktinnunnorna på österlen

Foto: Lina Karna Kippel

Klosterlivet hjälper oss att hålla trons och hoppets låga brinnande.

4 Mariastaty.jpg

"Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig."

Jesu Moder Maria sa ja till gud och så kunde gud bli människa i henne. Hennes blick är ständigt fäst på Herren. Hon uppmanar oss att göra allt hennes son säger till oss, så att vi blir ljusets barn.

Vår ordensgrundare Benedikt var upplyst av Guds ande. med vishetens ljus vägleder han oss.

Benedikt.jpg

"Jag är världens ljus," säger Herren, "den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus" (Joh 8:12)

0 0 påskljus skalad.jpg
Klostret julen 2021.jpeg

Våra tideböner och gudstjänster

Vardagar:                                     Söndagar:

Matutin 6.00                                 Matutin 6.00

Laudes 7.00                                     Laudes 7.00

Mässa 7.40                                       ters 8.00

ters efter mässan                      Högmässa 10.30

sext 12.00                                         sext/non 13.10

non 15.00  

vesper 17.30                                     vesper 17.30

completorium 20.30                  completorium 20.30

(ons och fre 20.00)                                                  

Här delar vi systrar regelbundet med oss av tankar och citat som har talat till vårt hjärta.

vallfard stor.jpg

 

Föreningen Mariavalls Vänner

Vill du gå med i vår vän-förening? Ett antal gånger per år får du brev från klostret med nyheter och inbjudningar till evenemang. Medlemskapet är öppet för alla och vill vara uttryck för ömsesidigheten mellan klostret i Mariavall och människor ute i samhället.

 

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Den betalas in på föreningens postgiro 4048644-1, Föreningen Mariavalls Vänner. Tack för ditt stöd!

 

Varje år, en lördag i samband med den helige Benedictus dag den 11 juli, hjälper frivilliga medlemmar i Mariavalls Vänner till med att arrangera en vallfärd till klostret. Mässan firas vanligen av kardinal Anders Arborelius. Välkommen!

Vill du vara gäst på klostret? Läs mer under "Gästfrihet"!

1 procession ut ur kyrkan lina text högre.jpg