top of page

sr Maria presenterar Julian av Norwich

Uppdaterat: 5 okt. 2023

Den 13 september höll sr Maria ett föredrag online om den engelska 1300-tals mystikern Julian av Norwich, som hon följt särskilt det senaste året.

här kan man se det inspelade programmet:


Kärlek var hans mening – om den engelska 1300-tals mystikern Julian av Norwich

Julian av Norwich var en av flera stora engelska mystiker på 1300-talet. Hon levde en stor del av sitt liv som eremit i Norwich. När hon var 30 år fick hon motta 16 uppenbarelser från Gud. Dessa skrev hon ner i en bok som fick namnet ”Uppenbarelser av den gudomliga kärleken”.Föredragshållare Syster Maria Heinlaid (felstavat på affischen) OSB är Benediktinnunna i Jesu Moder Marias kloster, Mariavall. Tidigt upptäckte hon den kristna mystiken, där hon fann en väg till en personlig relation med Gud, en kärlekens väg. Sedan en vistelse i England har Julian av Norwich varit hennes ständiga vän och följeslagare.

Comments


bottom of page