top of page

sr Maria presenterar Julian av Norwich

Uppdaterat: 14 sep.

Den 13 september höll sr Maria ett föredrag online om den engelska 1300-tals mystikern Julian av Norwich, som hon följt särskilt det senaste året.

Det kommer snart att läggas ut en länk här där man kan se det inspelade programmet.
Kärlek var hans mening – om den engelska 1300-tals mystikern Julian av Norwich

Julian av Norwich var en av flera stora engelska mystiker på 1300-talet. Hon levde en stor del av sitt liv som eremit i Norwich. När hon var 30 år fick hon motta 16 uppenbarelser från Gud. Dessa skrev hon ner i en bok som fick namnet ”Uppenbarelser av den gudomliga kärleken”.Föredragshållare Syster Maria Heinlaid (felstavat på affischen) OSB är Benediktinnunna i Jesu Moder Marias kloster, Mariavall. Tidigt upptäckte hon den kristna mystiken, där hon fann en väg till en personlig relation med Gud, en kärlekens väg. Sedan en vistelse i England har Julian av Norwich varit hennes ständiga vän och följeslagare.

bottom of page