top of page

Änglavakt

Man kan undra varför änglarna inte alltid griper in och förhindrar olyckor, om de nu är så starka och kloka. Det finns ett givet svar...


Den helige Bernhard av Clairvaux förklarar:

"Skyddsänglarna försvarar och beskyddar vår odödliga själ från världens förförelser och djävulens villfarelser – men bara så långt vår fria vilja tillåter."

Var förvissad om att änglarna gör allt de kan för att förhindra grymheter och olyckor. De arbetar hårt för vår skull, viskar i många människors öron och försöker få oss att lyssna, ordnar med sammanträffanden och omständigheter... men de har inte tillåtelse av Gud att överskrida gränsen för vår fria vilja, som gud själv respekterar till det yttersta. Så stor är hans kärlek, att han inte vill ha robotar eller gör våld på vår frihet, för att den högsta möjliga kärleken skall vara möjlig.


Vad har vi då att göra?

– Vi kan träna upp vår andliga lyhördhet för änglarnas ingivelser samt be konkret om hjälp för att ge dem mandat att gripa in!

1 comentário


Janeth Wingren
Janeth Wingren
15 de abr.

Längtar efter lungn och ro.

Curtir
bottom of page