"Vi har därför att grunda en
skola i Herrens tjänst"

Ur Prologen till Benedikts regel


Jesu Moder Marias Kloster är ett katolskt nunnekloster i Mariavall, på Österlen i Skåne.

Klostret är ritat av benediktinmunken Hans van der Laan och invigdes 1991, kyrkan 1995. Det byggdes efter principen enkelhet i rätta proportioner. 

Nunnorna följer den helige Benedikts regel, skriven på 500-talet för klostret Monte Cassino. Enligt Regeln är hela klostret Guds hus, där allt betraktas som invigt till Guds tjänst.

Kristet klosterliv har funnits sedan urkristen tid.

Ett kloster är i sin helhet ett vittnesbörd om Gud och har som sin uppgift att be och ställa sig helt till Guds förfogande.

Klosterlivet präglas av stabilitet i en daglig rytm av bön, arbete och andliga studier.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall