"Vad kunde väl vara oss ljuvligare än denna Herren röst, som inbjuder oss. Se, i sin godhet visar oss Herren livets väg."

Ur Prologen till Benedikts regel


Klosterlivet är en kallelse till andlig kamp mot neddragande krafter, splittring och oro.

Som en följd av detta tjänar klostret som en tillflykt och ett centrum för människor i samhället som söker stillhet och tystnad.

För att, så mycket som det är möjligt, ge oss själva i uppgiften att be utan uppehåll, lever och arbetar vi i klostrets klausur.

Förutom den yttre ordning som klosterlivet kräver, innebär det också att sträva efter att se alltings enhet, i arbete, studier, kommunitetens gemensamma aktiviteter och möte med gäster som en oupphörlig samverkan med Gud.

Systrarnas uppgift är att leva i Guds närvaro - att liksom jungfru Maria lyssna i tystnaden, och att be för alla människor - särskilt för dem som känner sig längst bort från Gud och människornas gemenskap, och att sjunga en ständig lovsång.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall