Hot om mineraljakt och gruvor på Österlen

Green hills, foto: Susanne Nilsson 

Österlen och två andra områden i Skåne hotas av mineraljakt och i förlängningen gruvdrift. Ett brittiskt företag Scandivanadium Ltd har ansökt om undersökningstillstånd för elva områden, där Bergsstaten beviljat tillstånd för två. De söker vanadin i Skånes alunskiffer. Detta alunskiffer innehåller 0,5-0,8 % vanadin och processen för utvinning är mycket miljöfarligt. Detta projekt hotar dessa markers unika natur och djurliv. Det handlar om gammal kulturbygd där näringen utgörs av jordbruk och djurhållning. Skåne tar emot många besökare under året för rekreation. Mariavalls kloster, Jesu Moder Marias kloster och Benediktus kloster, ligger inom två av de berörda områdena. Vi systrar deltar i protesterna för vårt landskaps och klostrets skull.

   Vår Änglamark
Inter-religiös bön för vårt hem på jorden 15 september 2019
Klicka på bilden för att se ett bildspel med alla texter och lite bilder

  På vetoNu.se finns ytterligare information och namnlista för underskrift.Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall