"Hela världen fördes inför hans ögon och samlades liksom i en enda solstråle."

Ur Gregorius den store's Dialoger, Andra boken,
Om den helige Benedikts liv.

Den helige Benedikt, föddes I Norcia i Italien, grundade klostret Monte Cassino, och skrev en regel för sina munkar i början av 500-talet.

Regeln har blivit känd för sin vishet och sina praktiska anvisningar för "den som tror att Gud är allestädes närvarande och att Herrens ögon överallt ger akt på goda och onda" (Regeln, kap. 19)

Gemensamt tillber vi Gud i den heliga Mässan (eukaristin) och i Kyrkans offer genom korbönen. Vi deltar i den oupphörliga lovsången inför Gud, i Kyrkans böner och rop genom seklerna, i den stridande och lidande kristenhetens oavbrutna tillbedjan och tacksägelse över hela jorden.

Den som vill veta mer är välkommen att kontakta systrarna. Den som känner sig kallad till denna livsform kan vid besök få en första inblick i klosterlivet.

För att lära känna klosterlivet kan man bo och arbeta i klostret en kortare tid. Om man beslutar sig att stanna och tas emot av klostret börjar postulanttiden som varar upp till ett år.

Därefter kommer novistiden, då systern bär klostrets dräkt. Efter ungefär två år avlägger novisen löften för cirka tre år. Slutligen ger hon hela sitt liv åt Gud genom att avlägga löften om omvändelse, stabilitet och lydnad.

 

... framskrider man på denna livsväg och i tron, vidgar sig hjärtat, och man löper Guds buds väg i kärlekens outsägliga sötma.

Ur Prologen

 


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall