Föreningen Mariavalls Vänner

Föreningen Mariavalls Vänner grundades 1991, strax efter klostrets invigning. Medlemskapet är öppet för alla och vill vara uttryck för ömsesidigheten mellan klostret i Mariavall och människor ute i samhället.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Den betalas in på föreningens postgiro 4048644-1, Föreningen Mariavalls Vänner
Varje år, i samband med den helige Benedictus dag den 11 juli, hjälper Mariavalls Vänner till med att arrangera en vallfärd till klostret.
Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall