Corona

St.Corona


Vi vet alla att corona är ett virus. Kanske är det inte lika känt att Corona även är ett helgon.

Enligt de flesta källor skall St Corona ha levt i Syrien och där lidit martyrdöden 170 e. kr. En romersk soldat, Victor, upptäcktes vara kristen. Han ställdes inför en domare, torterades och halshöggs. Victor förnekade aldrig Kristus. I närheten bodde en 16-årig flicka som hette Corona och som var gift med en av soldaterna. Hon var kristen i hemlighet men när Victor torterades kungjorde hon sin kristna tro för alla närvarande. Hon gick till platsen där Victor torterades, knäböjde och bad för honom. Genast fängslades Corona, torterades och dödades.
Både Victor och Corona vördas som helgon och martyrer. Deras reliker finns i basilikan i Anzu i norra Italien. På vissa håll åkallas St. Corona för hjälp mot epidemier. Coronavirus har varit kända sedan 1960-talet. De fick sitt namn eftersom man på de första elektronmikroskopbilderna av viruset tyckte det liknade en krona, Corona på latin.
St Corona by the Master of the Palazzo Venezia Madonna in the National Gallery of Denmark.

En förbön under corona tider
Himlens och jordens Herre,
vi står inför dig med allt som våra hjärtan är fulla av.
I tacksamhet för all kärlek och omsorg som finns.
All glädje och alla möjligheter
Hjälp din skapelse.
Hjälp alla människor.

De som inte får smittas.
De smittade.
De svårt sjuka.
Alla de som arbetar för oss alla för att mildra verkningarna och rädda liv.
De som står i beslutande ställning
De som måste prioritera mellan liv

De som förlorar sina arbeten
De som förlorar sina inkomster.

De som bor trångt
De som inte kan skyddas
De som har brist på vatten
Där sjukvården inte räcker till

Där krig och konflikter råder
De som är på
De i fängelser och förvar.
De ensamma
De utsatta
De hemlösa
De ångestfulla
De rädda

De som inte kan handskas med osäkerheten
De hem där våld och övergrepp sker
De som inte orkar sina liv

De som fått glädjeämnen inställda

De som utnyttjats och blivit lurade
De som utnyttjar situationen till egen vinning

Barn
Ungdomar
Kvinnor
Män
Alla, var och en i hans/hennes längtan och fruktan

De döende
De som avlidit
Alla som sörjerVåra gudstjänster
De båda klostren på Mariavall tvingas nu meddela att fr.o.m. lördagen 21 mars och tillsvidare är de heliga mässorna, söndag som vardag, inte öppna för deltagande utifrån. Detta gäller även påskens alla gudstjänster. Många av oss tillhör riskgruppen. Vår främsta uppgift är att be för kyrkan och världen, en uppgift vi förblir trogna. Vi ber att denna särskilda tid inte ska bli lång. Kyrkan och kapellet förblir öppna för bön och tillbedjan. Bikt är möjlig efter överenskommelse, p. Ingmar nås på tel: 0709 38 10 92

Låt oss intensifiera fastetiden och be Herren om hans beskydd och hans hjälp.

Mariavall 19 mars 2020

Moder Christa Claesson
Jesu Moder Marias KlosterPater Ingmar Svanteson
Den Helige Benedictus KlosterPå stiftets hemsida uppdateras de anvisningar vår biskop Anders Arborelius beslutar för stiftet.
Den 17 mars gavs bl.a. följande anvisningar:En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.


Gästhuset

På grund av coronautbrottet kommer gästhuset att vara stängt tills vidare.

Föreningen Mariavalls Vänners årsmöte

FMVs årsmöte den 25 april är, på grund av coronavirusets framfart,
flyttat till tidigast den 13 juni. Vi återkommer i början av maj med närmare besked.
Konsert

Konserten, klassisk musik med musiker från Malmö och Köpenhamn,
som var planerad till den 31 maj är flyttad till 28 juni.Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall