Completorium

Ordning för completorium

V: Vår hjälp är i Herrens namn.
R: Han som har skapat himmel och jord.

Tystnad för samvetsrannsakan

R: Gud, var mig nådig i din godhet, utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
De båda korsidorna ber varandra ömsesidigt om förlåtelse
Förlåt oss om vi med ord eller handling har gjort ont mot er. Vi förlåter er, om ni på något sätt har felat mot oss.

V: Herre, vi sätter vårt hopp till dig. Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Hymn När ljuset snart har slocknat ut
och innan dagen nått sitt slut
vi ber dig, alltets Skapare,
var du vår trogna Väktare.

Snart råder natten, mörkrets tid,
och onda makters kamp och strid.
Vår fiende ifrån oss driv
och frid och vila åt oss giv.

Och vad vi ber det hör du visst
för din sons skull, för Jesus Krist,
som med den helga And och dig
regera skall evinnerlig. Amen.

Psaltarpsalm 4
Psaltarpsalm 91
Psaltarpsalm 134


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Kapitel: Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen.

1 Petr. 5:8-9

Gud, vi tackar dig.

Responsorium
V./R. I dina händer, Herre Gud, lämnar jag min ande.
V. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
R. I dina händer, Herre Gud, lämnar jag min ande.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande.
R. I dina händer, Herre Gud, lämnar jag min ande.

NUNC DIMITTIS - Symeons lovsång (Luk. 2:29-32)

Antifon

Skydda oss, Herre, medan vi vakar,
bevara oss då vi sover
så att vi vakar med Kristus
och kan vila i trygghet.


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som de har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

V: Bevara mig såsom en ögonsten.
R: Beskärma mig under dina vingars skugga.

V: Herre, förbarma dig.
R: Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.

Vi ber Fader vår tyst till
V: Och inled oss icke i frestelse. R: Utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Besök denna boning, Herre, och fördriv alla fiendens anslag.
Låt dina heliga änglar bo härinne och bevara oss i frid,
och må din välsignelse vara över oss nu och alltid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R: Amen.

V: Låt oss prisa Herren. R: Gud, vi tackar dig.

V: Herren, den allsmäktige och barmhärtige, Fadern och Sonen och den heliga Ande, välsigne och bevare oss. R: Amen

Vi gå sedan under tystnad till Mariakapellet där vi sjunger Salve Regina.foto: Lina Kippel

Salve Regina, mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria

Var hälsad, drottning, barmhärtighetens moder
du vårt liv, vår sötma, vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi, Evas förvisade barn.
Till dig suckar vi, gråtande och sörjande i denna tårarnas dal.
Se då till oss! Du vår förespråkerska, vänd din barmhärtiga blick till oss
Och efter denna landsflykt, låt oss se Jesus, din välsignade livsfrukt.
O milda, o goda, o ljuva Jungfru Maria.Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall