Completorium

Ordning för completorium

V: Vår hjälp är i Herrens namn.
R: Han som har skapat himmel och jord.

Tystnad för samvetsrannsakan

R: Gud, var mig nådig i din godhet, utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
De båda korsidorna ber varandra ömsesidigt om förlåtelse
Förlåt oss om vi med ord eller handling har gjort ont mot er. Vi förlåter er, om ni på något sätt har felat mot oss.

V: Herre, vi sätter vårt hopp till dig. Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Hymn När ljuset snart har slocknat ut
och innan dagen nått sitt slut
vi ber dig, alltets Skapare,
var du vår trogna Väktare.

Snart råder natten, mörkrets tid,
och onda makters kamp och strid.
Vår fiende ifrån oss driv
och frid och vila åt oss giv.

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

Psaltarpsalm 4
Psaltarpsalm 91
Psaltarpsalm 134


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Kapitel: Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen.

1 Petr. 5:8-9

Gud, vi tackar dig.

Responsorium
V. I dina händer, Herre Gud, lämnar jag min ande.
R. Halleluja, halleluja.
V. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
R. Halleluja, halleluja.


V. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande.
R. Halleluja, halleluja.

NUNC DIMITTIS - Symeons lovsång (Luk. 2:29-32)

Antifon

Skydda oss, Herre, medan vi vakar,
bevara oss då vi sover
så att vi vakar med Kristus
och kan vila i trygghet, halleluja.


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som de har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

V: Bevara mig såsom en ögonsten, halleluja.
R: Beskärma mig under dina vingars skugga, halleluja.

V: Herre, förbarma dig.
R: Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.

Vi ber Fader vår tyst till
V: Och inled oss icke i frestelse. R: Utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Besök denna boning, Herre, och fördriv alla fiendens anslag.
Låt dina heliga änglar bo härinne och bevara oss i frid,
och må din välsignelse vara över oss nu och alltid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R: Amen.

V: Låt oss prisa Herren. R: Gud, vi tackar dig.

V: Herren, den allsmäktige och barmhärtige, Fadern och Sonen och den heliga Ande, välsigne och bevare oss.

Vi gå sedan under tystnad till Mariakapellet där vi sjunger Regina caeli.foto: Lina Kippel

Regina caeli laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Himlens drottning, gläd sig, halleluja
ty han, som du fick föda till jorden, halleluja
han har uppstått, så som han sade, halleluja
bed nu för oss till Gud, hallelujaHem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall