.- Aktuellt

Aktuellt


Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka
Andra tisdagen i månaden
7/12, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.Gudstjänster

Från 29 september har biskopen upphävt restriktionerna för gudstjänstfirande. Vi har därför inte längre någon begränsning av antal gudstjänstbesökare men vi önskar att besökare fortsatt försöker undvika att trängsel uppstår. Kommunion sker endast under brödets gestalt. Den som vill läsa mer om de nya anvisningarna hänvisas till denna länk.
Nya direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stiftGästhus

Vi tar emot övernattande gäster.


Studiebesök

På grund av coronautbrottet tar vi inte emot några studiebesök tills vidare.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall