Aktuellt

Gästavdelningen är stängd
20 januari - 26 januari

20-25 januari ber vi
Completorium 20.00
alla dagar.
Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka

Andra tisdagen i månaden
11/2, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.
Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall