.- Aktuellt

Aktuellt


Påskens gudstjänster

Då regeln om högst åtta personer vid allmänna sammankomster fortfarande gäller
kommer vi, i enlighet med stiftets anvisningar, inte att ha några offentliga gudstjänster
under stilla veckan och påsk.
Studiebesök

På grund av coronautbrottet tar vi inte emot några studiebesök tills vidare.Covid-19, Coronavirus
Mer information som har samband med corona-pandemin hittar du
under länken Corona här till vänster.Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka
Andra tisdagen i månaden

Även om vi för närvarande inte kan samlas för gemensam bön i kyrkrummet
fortsätter vi att be för kristen enhet.
I bönen är vi förenade var vi är befinner oss.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall