Aktuellt

Gudstjänster

Den nya maxbegränsningen för allmänna sammankomster har ändrats till 8 Personer.
Detta gäller från den 24 november och tills vidare.
Under denna tid har vi inga öppna gudstjänster. Kyrkan är öppen för enskild bön.
I vår bön är ni alla indragna.

Systrarna i Mariavall
Böneveckan för kristen enhet 2021
18-25 januari

Bli kvar i min kärlek

I år kan vi pga covid-19 inte fira en gemensam ekumenisk gudstjänst. I stället läser vi systrar den bibelmeditation och ber den bön som finns för varje dag i det officiella materialet för böneveckan, i samband med vår non. Årets tema är Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt från Johannesevangeliet 15:1-17 och materialet är utarbetat av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz. Det finns att ladda ner här. Bibelmeditationerna och bönerna för de åtta dagarna hittar du i grundmaterialet, längst ner på nedladdningssidan.Covid-19, Coronavirus
Mer information som har samband med corona-pandemin hittar du
under länken Corona här till vänster.Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka
Andra tisdagen i månaden

Även om vi för närvarande inte kan samlas för gemensam bön i kyrkrummet
fortsätter vi att be för kristen enhet.
I bönen är vi förenade var vi är befinner oss.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall