.- Aktuellt

Aktuellt


Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka
Andra tisdagen i månaden
12/10, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.Gudstjänster

De nya direktiven, som gäller från 1 juni, anger att det är tillåtet med maximalt 50 deltagare
om lokalen är tillräckligt stor och det finns anvisade sittplatser. Den som är sjuk eller uppvisar
symptom på covid -19 uppmanas att stanna hemma. Direktiven säger att "sällskap",
i praktiken en familj som delar hushåll, skall hålla en meters avstånd runt omkring sig. Vi vädjar till familjer
med barn att de inte lämnar familjens "område". Vi fortsätter också med att enbart dela ut kommunionen i handen. Den som vill läsa direktiven i sin helhet hänvisas till denna länk.
Nya direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift
Vi gläder oss över att inom de angivna villkoren nu kunna välkomna till söndagens högmässa!
Studiebesök

På grund av coronautbrottet tar vi inte emot några studiebesök tills vidare.Covid-19, Coronavirus
Mer information som har samband med corona-pandemin hittar du
under länken Corona här till vänster.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall