Aktuellt

Covid-19, Coronavirus
All information som har samband med corona-pandemin hittar du
under länken Corona här till vänster.Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka

Andra tisdagen i månaden
8/9, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.Föreningen Mariavalls Vänners årsmöte

lördagen den 22/8 kl. 15.00

På grund av rådande pandemi är årsmötet förenklat.

15.00 NON

Därefter i kyrkan:
årsmötesförhandlingar
som avslutas med att sr. Siluana berättar om
den helige Benedikt.

Kaffe i portikenHem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall