Aktuellt

Covid-19, Coronavirus
De båda klostren på Mariavall tvingas nu meddela att fr.o.m. söndagen 29 mars och tillsvidare är inga gudstjänster öppna för deltagande utifrån. Detta gäller även påskens alla gudstjänster. Många av oss tillhör riskgruppen. Vår främsta uppgift är att be för kyrkan och världen, en uppgift vi förblir trogna. Vi ber att denna särskilda tid inte ska bli lång. Kyrkan och kapellet förblir öppna för bön och tillbedjan. Bikt är möjlig efter överenskommelse, p. Ingmar nås på tel: 0709 38 10 92

Låt oss intensifiera fastetiden och be Herren om hans beskydd och hans hjälp.

Mariavall 19 mars 2020

Moder Christa Claesson
Jesu Moder Marias KlosterPater Ingmar Svanteson
Den Helige Benedictus KlosterPå stiftets hemsida uppdateras de anvisningar vår biskop Anders Arborelius beslutar för stiftet.
Den 17 mars gavs bl.a. följande anvisningar:En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.


Gästhuset

På grund av coronautbrottet kommer gästhuset att vara stängt tills vidare.Föreningen Mariavalls Vänners årsmöte

FMVs årsmöte den 25 april är, på grund av coronavirusets framfart,
flyttat till tidigast den 13 juni. Vi återkommer i början av maj med närmare besked.
Konserten som var planerad till den 31 maj är flyttad till 28 juni.
Konsert

Konserten, klassisk musik med musiker från Malmö och Köpenhamn,
som var planerad till den 31 maj är flyttad till 28 juni.
Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...
Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka

Andra tisdagen i månaden
14/4, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.


Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall