Aktuellt

Bön för kristen enhet
Herren sade: Jag ber att de alla skall bli ett...  Joh 17:21

Vi samlas för lovsång och tyst tillbedjan inför vår Herre Jesus Kristus. Som tecken på hans närvaro ställer vi fram det helgade brödet i en monstrans på altaret, och vi deltar i hans bön för enhet oss emellan.

I
Mariavalls klosterkyrka

Andra tisdagen i månaden
11/6, ...
kl. 20.00-20.30

därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium
som alla är välkomna att delta i.


"MED DEN HELIGE BENEDICTUS, EUROPAS
SKYDDSPATRON, FÖR FRED OCH ENHET"

VALLFÄRD
till Mariavall

Lördagen, den 13 juli 2019
Program:

12.00 PONTIFIKALMÄSSA i kyrkan
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift


13.30 PICKNICK och samvaro.
Tag med matsäck och något att sitta på.


HÖGTIDLIG AVSLUTNING i kyrkan.

Möjlighet till bikt före och efter mässan.

En pilgrimsvandring från Fågeltofta kyrka till Mariavall startar 9.15.

VÄLKOMMEN
BENEDIKTINNUNNORNA I JESU MODER MARIAS KLOSTER
och bröderna i DEN HELIGE BENEDICTUS KLOSTER,
MARIAVALL
samt FÖRENINGEN MARIAVALLS VÄNNER.
Hem
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall